אתגר הלווינות של מפא”ת

בפרק זה נציג את אתגר הלווינות החדש בסדרת MAFAT Challenge.

אירחנו את ליאל ממפא”ת ואת שי ועידן מ-Webiks.

דיברנו על מהפכת החלל, האתגר בזיהוי אובייקטים מתצלומי לוויין במאפיינים שונים וההבדלים ביחס לגילוי אובייקטים קלאסיים.

 

קישור לתחרות:
https://codalab.lisn.upsaclay.fr/competitions/9603