זיהוי אובייקטים עם אברהם רביב

בפרק זה נדבר על זיהוי אובייקטים בתמונה, ונארח את אברהם רביב – דוקטורנט בתחום בבר אילן ופעיל מאוד בקהילה עם הסקירות המעולות שלו.

נדבר על בעיות בראיה ממוחשבת, מקלאסיפיקציה, דרך זיהוי אובייקטים ועד סגמנטציה – ועל הקושי בתיוג.

זיהוי אובייקטים יכול להיות ממודל או כבעיה דו שלבית, הכוללת שלב נקודות עניין ואז קלאסיפיקציה או יחדיו – ונזכיר את

YOLO

שהיה מודל חלוצי בתחום.

נדבר על המעבר מרשתות

CNN

לטרנספורמרים, ועל המודל

DETR

 

 

סקירה של אברהם רביב על דיטר:

https://github.com/AvrahamRaviv/Deep-Learning-in-Hebrew/blob/main/deepnightleaners%20reviews/DETR.pdf