זרימות מנורמלות עם מייק ארליכסון

מייק, אורח קבוע של הפודקאסט ידבר איתנו על

Normalized Flows

מודל חדש ליצירת תמונה מטקסט, או תמונה מתמונה בדומה ל

Diffusion model, GANS and VAE

נדבר על ההבדלים בין המודלים, על היתרון ב

density estimations

ונבחן לעומק את הבניה המיוחדת של ההמרה המתמטית שמאפשרת חישוב יעיל ומדויק של ההתפלגות