חיפוש וקטורי מקורב

וקטורים, וקטורים בכל מקום ! דיברנו על מילים שהופכות לוקטורים, מסמכים שהופכים לוקטורים, תמונות שהופכות לוקטורים.

אבל ברוב המקרים, נדרש חיפוש של וקטורים דומים למשימות של קלאסיפיקציה, דירוג ואפילו זיהוי אנומליות.

חיפוש וקטורי בקנה מידה גדול זו בעיה הנדסית לא פשוטה, עם אילוצי זמן ריצה וזכרון.

בפרק קצרצר זה, נסקור שלושה אלגוריתמים לחיפוש מקורב ונדבר על סוגי הוקטורים המתאימים.