טרנספורמרים בעיבוד תמונה Visual Transformers

 
טרנספורמרים הם ללא ספק המודל המועדף בעיבוד שפה – אבל האם גם בתמונות?
אז… מסתבר שהתמונה לא כל כך ברורה בעיבוד תמונה.
בפרק זה נדבר על היתרונות הגדולים של טרנספורמרים בתמונות – ועל הסיטואציות שבהן CNN מנצחות אותם.
 

קישורים

Attention is All You Need

An Image is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale

End-to-End Object Detection with Transformers

Vision-Transformer-papers

https://medium.com/@monocosmo77/best-research-papers-on-vision-transformers-784e48a3593a

https://paperswithcode.com/methods/category/vision-transformer