למידה ניגודית Contrastive Learning

נראה שלמידה ניגודית מקבלת המון תשומת לב לאחרונה, בעיבוד תמונה, טקסט ואפילו דאטא טבלאי.

נדבר על המאמר פורץ הדרך של הינטון

SimCLR

ונשווה אותו אל מול שיטות קלאסיות של הורדת מימד.