מודלי שפה ופלט רצוי

יצא לנו הרבה לדבר על מודלי שפה גדולים לאחרונה, ועל השימושים שלהם.

למעט שימוש בצ׳אטבוט או כעזר לכתיבה, לרוב אנחנו רוצים לקבל את הפלט של המודל בפורמט כלשהו כמו

Json / Data Class

נדבר על שלושת השלבים ביצירת הפלט, הטוקנייזר, הטרנספורמר, והמפענח.

ונסביר איך אפשר להתערב במפענח כדי לאלץ את המודל כדי לקבל תשובות במבנה מסוים, להכריח את מודל לענות ״כן״ או ״לא״, לאלץ את התשובה להיות מספרית, מתוך רשימה סגורה וכדומה.
ספריות שימושיות:

JSONFormer – https://github.com/1rgs/jsonformer

OpenAI Function calls – https://openai.com/blog/function-calling-and-other-api-updates

 

O