עושים כבוד לעצים

רשתות נוירונים על שלל סוגיהן זוכות להרבה אטנשן – אבל בפועל, הרבה פרויקטים לא זקוקים לרשתות נוירונים.
מודליים עציים הם בדרך כלל הפתרון הפשוט והיעיל לדאטא טבלאי.
בפרק קצרצר זה, נסקור את עצי החלטה, תהליך אימונם ובעיית הOverfit.
נדבר על שתי ההרחבות הנפוצות:
Random Forest & Gradient Boosted Trees
והיתרונות שיש בשימוש במודלים ותיקים בסביבת פרודקשן