עיבוד קול עם אמיר עברי

בפרק זה אירחנו את אמיר עברי להסביר לנו על עיבוד קול, מה הם השלבים השונים בפייפליין של

Speech recognition

ועל האתגרים בתחום. בפרק נדבר על שיטות כגון

MFCC

לעיבוד אותות שמע, וכיצד אפשר להתמודד עם המימד הגבוה עםטכניקות כמו

Diffusion maps

כדי לאפשר עיבוד בזמן אמת.