על מערכות חיפוש – סיכום ביקור בכנס הייסטאק 2023 עם אמיר לבנטל

אמיר ואורי נסעו במסגרת עבודתם בארגמקס לכנס הייסטאק
HayStack2023

המתמקד בחיפוש, ואימלקו לכם את הפרק לעשרים דקות צפופות על החידושים בתחום החיפוש בעידן ה

Language models

דיברנו על ארכיטקטורות חיפוש ובנוסף כוסו האלגוריתמים הבאים