שישה מאמרים שכל דאטא סיינטינסט חייב להכיר עם שקד זיכלינסקי

בפרק זה אירחנו את שקד זיכלינסקי, ראש קבוצת ההמלצות של לייטריקס.

שקד ריכז עבורנו את ששת המאמרים החשובים שכל דאטא סיינטיסט מודרני חייב להכיר.

ששת המאמרים הם:

(1) Attention Is All You Need
(2) BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding
(3) A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks
(4) Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision
(5) Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search
(6) Deep Neural Networks for YouTube Recommendations

שקד גם כתב בהרחבה במדיום פה:

https://towardsdatascience.com/6-papers-every-modern-data-scientist-must-read-1d0e708becd