AlgoGen – שילוב של אלגוריתמים ומודלי שפה גנרטיביים, עם אמיר שחר

בפרק זה אמיר שחר יספר על שיטה חדשנית שפרסם לשילוב מודלי שפה יחד עם אלגוריתמים.

לפני 20 שנים, כנראה שאם הייתם אומרים AI הייתם מתכוונים לאלגוריתמי חיפוש בעצים.

אלגוריתמי חיפוש כמו

A Star

מנצחים מסטרים בשח מט, ואפילו עוזרים לנו להתמצא בעיר עם Waze.

למעשה, אם מסתכלים עמוק בתוך LLM מגלים גם בו שימושים באלגוריתמי חיפוש.

אמיר יספר מנסיונו איך אפשר לשפר אלגוריתמים, ובפרט אלגוריתמי חיפוש, על ידי שילובם עם מודלי שפה גדולים.