Machine Learning Engineering עם אסף פנחסי

למידת מכונה נורא כיפית ופשוטה כשמורידים מחברת מקאגל וכל הדאטא יושב בקובץ על המחשב ליד, אבל בחיים האמיתיים המצב לא כ”כ פשוט.

בפרק זה אסף פנחסי (יועץ בתחום, בוגר פייפל ובכיר בזברה מדיקל לש’) לספר לנו על החיים האמיתיים.

שאלנו את אסף את כל השאלות הקשות: מחברות או קוד ? האם

feature store

זה משהו שאנחנו צריכים, ומתי הוא לא מתאים ?

וכמובן, מה ההבדל בין

ML engineering

ל

MLops

?