Mamba סיכום מנהלים ותחזיות לעתיד,עם מייק ארליכסון

עולם מודלי השפה מושתת על ארכיטקטורת הטרנספורמר שמכילה בעיה מובנית בתוכה – סיבוכיות ריבועית בקלט, ולאחרונה אלטרנטיבות מעניינות לטרנספורמר הגיחו לחיינו.
פרק זה הינו פרק שני בסדרה, והוא סיכום מנהלים על עקרון הדואליות, מוטיבציה ותחזיות להמשך.
מייק ואני נדבר על איך דואליות משפיעה על אימון יעיל והוזלה של עלויות, על ארכיטקטורות חומרה והתאמתן לטרנספורמרים.