Mamba סקירה טכנית עם מייק ארליכסון

יש הרבה התרחשויות סביב ארכיטקטורות חדשות (שאינן טרנספורמר) שיכולות להיות המנוע מאחורי הLLM הבא.
פרק זה הינו פרק ראשון מתוך שניים, על Mamba ו State Space Models שנראים אלטרנטיבה מבטיחה.
נצלול טכנית למוטיבציה ולאלגוריתמים המתמטיים, ואיך פולינומי לג׳נדר קשורים לעניין.
הפרק טיפה טכני מהרגיל, בפרק הבא נעלה רמה ונסקור את ההשלכות ותחזיות לדעתנו.