Multi-Task Learning עם איתי מרגולין

בפרק זה נראיין את איתי מרגולין על אחת הטכניקות הפרקטיות בתעשייה שכל עסקן דיפ לרנינג חייב להכיר.

מולטי-טאסק זו למידה של מספר משימות במקביל, ולמרות שהמונח קיים כבר עשרות שנים, הוא זכה להכרה מחדש עם פרוץ דיפ לחיינו.

נדבר על מתי למידה של מספר משימות מועילה, מתי היא מזיקה ?

מה ההבדל מול
Transfer learning ?
ואיך משלבים כמה מטרות לפונקציית לוס אחת