Positive Unlabeled Learning שי פלצ‘י על

קיבלתם פעם דאטאסט עם “כל הדברים שחשוב לזהות” אבל בלי אף דוגמא שלילית ?

אני בטוח שכן, אפשרות אחת לפתרון היא למדל את הבעיה כקלאסיפיקציה ואיכשהו להמציא דוגמאות שליליות.

או, לחילופין למדל את הבעיה כ

Positive Unlabeled Learning

אבל מה זה ?

שי פלצ’י יסביר לנו ויספר על הספריה שלו

pu-learn