Predictive mean matching and imputation – השלמת ערכים חסרים איטרטיבית

ערכים חסרים הם נחלתו של כל מי שעוסק בעיבוד מידע טבלאי, הפעם נתמקד בהשלמת ערכים רציפים עם Predictive mean matching.
אחת השיטות הנפוצות MICE, לא היתה זמינה עד לאחרונה למשתמש פייתון – וכעת נמצאת במודול הexperimental של scikit learn.
נעשה סקירה קצרה על מתי כדאי להשלים ערכים חסרים ומתי לא, ונדבר על השיטות הנפוצות להשלמה.