Variational Auto Encoders עם מייק ארליכסון

פרק מהארכיון, עם מייק ארליכסון המפורסם מסקירות המאמרים.

בפרק זה נדבר על הדרך מאוטו-אנקודר אל

VAE

לצורך יצירה של דאטא סינטתי.

ונדבר על ההבדלים מול

GAN